Pålning

Pålning innebär att man sätter ner pålar av olika slag rakt ner i mark, ofta hela vägen ner till berggrund. På så sätt skapas en stabil undergrund som ett hus eller en annan byggnation sedan kan vila på utan risk för sättningsskador eller markförändringar till följd av den höga lasten.

En pålning är framförallt viktig om marken är väldigt sumpig eller om det föreligger andra större risker med befintlig mark. Det man vill undvika genom insatserna är att det uppstår sättningar i byggnationen.

Oavsett vad det är du planerar att etablera så är det viktigt att du ser till så att marken är tillräckligt stabil, trygg och säker för det som sedan ska tillföras ovan. Med stor kunskap om design, geoteknik och utförande väljer vi rätt pålningsmetod och pålar till befintliga grundförhållanden och ger dig en god grund att bygga vidare på.

Kontakta oss

Pålning för besvärliga underlag i Stockholm med omnejd

Om ni misstänker att er mark inte är så stabil som den behöver vara så genomför vi en geoteknisk undersökning innan ni tar grundläggningsprocessen vidare. Med vår långa erfarenhet i branschen får du en fullvärdig konsultation och lösning utifrån krav och geoteknik i ditt aktuella byggprojekt.

Med rutin från tidigare pålning kan vi snabbt och enkelt förstärka grunden till er fastighet och se till så att era nybyggnationer får rätt markförutsättningar. Kontakta oss för mer information om vårt arbete och hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt. Med tillräcklig information kan vi sedan också ge dig en mer exakt offert på arbetet.