Borrning för schaktfritt ledningsbyggande

Borrning för schaktfritt ledningsbyggande
Med hjälp av horisontell borrning kan man schaktfritt dra ledningar, bygga dräneringar eller liknande under vägar och vallar utan att det påverkar den dagliga aktiviteten i området. Borrspecialisten har specialriggar för detta ändamål och kan utföra borrningsmetoder från 80 – 400mm i diameter.

Typer av uppdrag inom horisontalborrning som ofta berörs är vatten-, avlopps-, dränering-, fiber-, tele- och elledningar.
Vi hjälper dig gärna med enbart det schaktfria jobbet, men kan även ta hand om projekteringen eller ta hela ansvaret i en totalentreprenad.

 

Kontakta oss