Grundförstärkning

Det vanligaste tecknet på att en fastighet inte längre står helt stabilt är att dörrar och fönster börjar kärva, men även sprickor och glipande golvsocklar kan indikera på sättningsskador.

När en fastighet eller byggnation drabbas av sättningsskador i någon form brukar det vanligast bero på att jorden inunder av någon anledning sjunkit undran eller nötts bort. Följden av den utvecklingen är att det skapas hålrum inunder byggnadens grundkonstruktion som omedelbart leder till en kraftig försämring av dess bärkapacitet.

För att återfå stabiliteten gäller det att fylla igen dessa tomrum som kan skapa stora problem och för att göra det injekteras expanderande geoplymer. Resultatet blir då ett återigen solitt och stabilt underlag som sätter stopp för sättningarna och förhindrar att de fortsättningsvis uppkommer några nya.

Markbekymmer och sättningar kan kännas skrämmande, men vi på Borrspecialisten kan hjälpa er i Stockholm oavsett problematikens omfattning eller förutsättningar.

Kontakta oss

Grundförstärkning för er i Stockholm med omnejd

Borrspecialisten är ett andra generationens familjeföretag med expertis inom borrning och markarbeten av olika slag. Vårt mål är att producera lönsamma borrningsarbeten åt samtliga i Stockholm på ett så säkert, prisvärt och miljömässigt ansvarsfullt sätt som möjligt. På så vis bringar vi ett långsiktigt värde för likväl beställare som vår natur.

Vi vet vad som krävs vid en grundförstärkning för att stoppa och förebygga förekommande problematik oavsett markförhållanden eller skadornas utbredning. Med över 20 års erfarenhet, adekvat kunskap och vår pålitliga maskinpark har vi vad som krävs för att hjälpa både företag och privatpersoner med det borr- eller markarbete de står inför.