Brunnsborrning

Bergborrade brunnar är den vanligaste typen av brunnar landet över och huvudorsaken till brunnsborrning är tillgången till dricksvatten.

Borrspecialisten är Sitac-certifierade Brunnsborrare och borrar kontinuerligt vattenbrunnar för kunder över hela Stockholm med omnejd. Med lång erfarenhet och rätt kunskap rår vi om hela projektet från projektering till utförande och installation. Givetvis sker allt enligt SGU’s riktlinjer så att ni kan känna er trygga med er brunn och ert dricksvatten.

När man borrar efter vatten så brukar man vanligtvis borra djupt ner, förbi jordlagren och ända ner till berget vilket kräver både geopraktiska kunskaper och rätt maskiner. För att jord och föroreningar sedan inte ska kunna ta sig in i brunnen ska röret säkras upp med ett tjockt foderrör. Efter att man tagit sig förbi jorden tätas utrymmet mellan röret och berget igen med cement som hindrar ytligt dagvatten från att tränga sig in. Därefter kan man fortsätta att borra tills man nått ner till grundvattnet som finns lagrat i sprickor nere i berget.

Kontakta oss

Sitac-certifierade brunnsborrare i Stockholm

Saknar ni kommunalt vatten och behöver borra för en egen vattenbrunn som kommer kunna förse er med friskt dricksvatten? Vi har både kunskapen och kompetensen som krävs för att leverera exakta resultat samtidigt som vi alltid utför vårt arbete med miljön i åtanke.

Kostnaden för en brunnsborrning avgörs till största delen av brunnens djup, men också markförhållanden påverkar. Kontakta oss för en exakt offert på ert planerade arbete. Tveka heller inte på att höra av er om ni har frågor som rör vårt arbete, våra tidigare uppdrag eller oss som företag.