Bergarbeten och Bergsprängning i Stockholm

Bergsprängning Stockholm

Borrspecialisten AB har en gedigen erfarenhet inom bergsprängning, hydralisk losshållning (darda) och borrning för vajersågning samt därmed förenlig verksamhet.

Hos oss hittar du ett komplett utbud av kvalificerade tjänster inom bergsprängning,bergspräckning, stenspräckning, bergförstärkning och bergborrning av olika slag.

Borrspecialisten kan även tillhandahålla bemanning av personal inom området. T.ex: bergarbetare och borrare för kortare eller längre uppdrag inom bergsprängning och bergborrning m.m. i Stockholms Län.

Kontakta oss