Bergsprängning och bergarbeten i Stockholm med omnejd

Borrspecialisten AB har en gedigen erfarenhet inom bergsprängning, hydralisk losshållning (darda) och borrning för vajersågning samt därmed förenlig verksamhet.

Hos oss hittar du ett komplett utbud av kvalificerade tjänster inom bergspräckning, stenspräckning, bergförstärkning, bergborrning av olika slag. Vi kan även tillhandahålla bemanning av personal inom området. Tex bergarbetare och borrare.

 

 

Kontakta oss