Välkommen till Borrspecialisten Stockholm

Vi har borrat Brunnar i Stockholm sedan år 2000

Vi på borrspecialisten har alla kompetenser och certifikat för att borra allt från en vattenbrunn i skärgården till stora bergvärmeanläggningar för fastigheter. Sedan 2006 är vi även specialister inom bergsprängning, grundförstärkning och entreprenadborrning av olika slag. Detta ingår nu i våra kärnområden. Vi borrar i snitt 50.000m per år med vår moderna maskinpark och vår arbetsplats är Stockholms län med omnejd.

Kontakta oss Läs mer om oss
Borrspecialisten i Stockholm AB
Energi­borrning

Vi borrar energibrunnar för bl.a. bergvärme i Stockholm med omnejd.

Vatten­borrning

Borrspecialisten STHLM är Sitac-certifierade brunnsborrare.

Entreprenad­borrning

Vi erbjuder entreprenad­borrning till företag i Stockholm.

Berg­sprängning

Kontakta Borrspecialisten för bergsprängnings­arbeten i Stockholm