Välkommen till Borrspecialisten AB

Vår vision är att med fokus på våra kärnområden producera en lönsam anläggning på ett säkert, miljömässigt och ansvarsfullt
sätt för att skapa långsiktigt värde åt beställaren.

Be om offert idag

Ett familjeföretag

Borrspecialisten AB är ett andra generationens familjeföretag som har sina rötter från Borr & Sprängspecialisten. Thomas Karlsson startade sitt brunnsborraräventyr 1999 och VD Antonio Nilsson har arbetat sig upp i företaget sedan 2006 och blev firmatecknare 2013.

Kontakta oss

Bergvärme i Stockholm

Vi har lång erfarenhet av bergvärme. Vi har även andra tjänster så som brunnsborrning, entreprenadborrning, grundförstärkning, pålning etc. Vi hjälper både privatpersoner och företag.

Kontakta oss

VI HAR BORRAT BRUNNAR I STOCKHOLM MED OMNEJD SEDAN ÅR 2000

Vi på borrspecialisten har alla kompetenser och certifikat för att borra allt från en vattenbrunn i skärgården till stora bergvärmeanläggningar för fastigheter. Sedan 2006 är vi även specialister inom bergsprängning, grundförstärkning och entreprenadborrning av olika slag. Detta ingår nu i våra kärnområden. Vi borrar i snitt 50.000m per år med vår moderna maskinpark och vår arbetsplats är Stockholms län med omnejd.

Vi utför olika typer av borrning

Bergvärme

  • Innebär stora besparingar för husägaren.
  • Miljövänligt, bekvämt och underhållsfritt.
  • Kan även användas för att kyla ner ett hem under sommarhalvåret.
Läs mer

Brunnsborrning

Våra brunnsborrare är Sitac-certifierade och borrar vattenbrunnar för kunder i hela Stockholmsområdet med omnejd som saknar kommunalt vatten och är i behov av egen vattenbrunn och dricksvatten.

Brunnsborrning

Horisontalborrning

Med hjälp av horisontell borrning kan man schaktfritt dra ledningar, bygga dräneringar eller liknande under vägar och vallar utan att det påverkar den dagliga aktiviteten i området.

Horisontalborrning

Bergarbeten

Hos oss hittar du ett komplett utbud av kvalificerade tjänster inom bergspräckning, stenspräckning, bergförstärkning, bergborrning av olika slag. 

LÄS MER

Entreprenadborrning

Villapålning, stålrörspålning, brunnsborrning, bergvärme, grundvattensänkning och grundförstärkning.

Entreprenadborrning innefattar flertalet olika arbeten, tekniker samt redskap och vi har tillräckligt med kapacitet för att uppnå ett önskat resultat av hög kvalitet.

Läs mer

Hammarborrning

Vajersågning, slitsborrning och Hammarborrning

Användningsområdet inom DTH-hammarborring är stor.
Vajersågning har blivit en väldig populär, bergsäker metod där miljö- och kvalitetskraven ökar

Läs mer

Pålning med stor precision

Villapålning, stålrörspålning, borrad spont, grundförstärkning och grundvattensänkning.

Vi utför även borrning för förankring av byggkranar vid större byggprojekt.

Läs mer

Medlemmar i FAB