Entreprenad­borrning & Grund­förstärkning

Vi anlitas ofta av bygg- och entreprenadföretag för olika typer av borrningsarbeten, även i känsliga miljöer. Vi kan hjälpa till med bl.a. pålning, grundförstärkning och grundvattensänkning. Vi utför även borrning vid förankring av byggkranar vid större byggprojekt.

Borrspecialisten STHLM AB erbjuder tjänster inom entreprenadborrning och grundförstärkning i Stockholm med omnejd.

Kontakta oss